Sinds januari 2019 is juf Anouk verantwoordelijke voor de kinderen in groep 1 en de kinderen die gedurende het jaar instromen.