Het gaat om uw kind. U wilt het onderwijs dat het best aansluit bij uw kind. U wilt dat de talenten van uw kind(-eren ) aandacht krijgen op school. Wij begeleiden uw kind bij die talentontwikkeling. Wij zorgen voor kwaliteitsonderwijs gegeven door de beste leerkrachten als basis voor de toekomst van uw kind. Niet voor niets heet ons onderwijs basisonderwijs. Alles wat we doen op onze 15 VCO scholen en onze Kindcentra, doen we in dit kader. Alleen als  uw  kind – en zijn of haar ouders – zich thuis voelen, kunnen we iets overbrengen. En dat ‘iets’ is enorm veelzijdig. Even veelzijdig en bijzonder  als onze scholen. Wij werken op onze scholen op basis van de normen en waarden die we kennen vanuit de christelijke onderwijstraditie. Uw kind krijgt bij ons alle vakken die de wet voorschrijft. Maar onze scholen doen meer. Onze scholen werken aan de hand van een duidelijke structuur die kinderen houvast geeft. Zo leren ze stap voor stap en slaan we niets over. Vanuit het bestuur worden onze scholen ondersteund om te werken aan het eigene van de school. Wij willen graag dat onze scholen contact hebben met u. Wij zien u als partner in de opvoeding.

 

Kijk voor meer informatie op onze site: http://www.vco-oostnederland.nl