Als school zijn wij altijd op zoek naar manieren om de communicatie zo optimaal te laten verlopen. Om goed te kunnen communiceren is het van belang wederzijdse verwachtingen uit te spreken en de communicatielijnen helder te hebben. In dit document  proberen wij zoveel mogelijk aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen.

Dit document is onderdeel van een uitgebreider communicatieplan in wording. Feedback is altijd welkom.

Wat mag u van ons verwachten
  • Iedere schooldag is de school vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar.
  • Mail wordt binnen twee werkdagen beantwoord.
  • Dit document wordt actueel gehouden en zo nodig vaker per jaar verzonden.
  • In noodgevallen zijn leerkrachten thuis te bereiken (zie schoolkalender op site)
Wat verwachten wij van u
  • Tijdige communicatie via de juiste communicatiemiddelen.
Communicatiemiddelen

 

Telefoon mail Sms/app privé
Ziekmelding √*
Aanvraag gesprek, verlof, vraag om informatie, etc.
NOOD situatie

* alleen bij geen gehoor

 

Communicatie afspraken

 

Het eerste aanspreekpunt is altijd de leerkracht van uw kind. Let wel, voor aanvang van de les kunnen geen uitgebreide gesprekken gevoerd worden. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden.

Wanneer de leerkracht niet te bereiken is, kan het aanspreekpunt van de locatie aangesproken worden (zie schema bereikbaarheid).

In geval van nood kan het personeel thuis benaderd worden. De gegevens staan in de kalender. De kalender op de website is altijd ‘up-to-date’.

De directie is in geval van nood altijd mobiel te bereiken. Bij geen gehoor is het goed om een sms te sturen. De telefoon staat bij sommige gelegenheden op stil. (vergaderingen, gesprekken, etc.).

De administratie is rechtstreeks te benaderen voor administratieve vragen. Let op, deze mail wordt wekelijke beantwoord.

Voor vertrouwelijke zaken die niet met de leerkracht en/of directie besproken kunnen worden hebben wij een vertrouwenspersoon. Dit is Cor Fukkink.

 

Aanwezigheid aanspreekpunten

 

 Hieronder een overzicht van het aanwezige personeel per dag. Hierbij is geen rekening gehouden met afwezigheid i.v.m. netwerken, vergaderingen, scholing, etc.

 

Ma. Di. Woe Do. Vrij.
 

Directie & onderst. Personeel                                 

Directie (Sil) √ (om de week)
Locatiecoördinator (Cor)
IB-er (Alie)
Administratie √ (Ochtend)
 

Leerkrachten

         
Juf Dianne (gr. 1/2)
Juf Annelies (gr. 3/4) √ (om de week)
Juf Stephanie (gr. 3/4) √ (om de week)
Juf Veronique (gr. 7/8)
Meester Cor (gr. 5/6)

* vanaf de voorjaarsvakantie

 

Bereikbaarheid aanspreekpunten

 

Tel. werk Tel. privé mobiel mail
Directie (Sil) 053-5722482 0541-523509 06-39798528 dir@opdenakkervco.nl
Locatiecoördinator (Cor) 053-5722482 053-5722459 06-28916867 c.fukkink@opdenakkervco.nl
IB-er (Alie) 053-5722482 Zie kalender ib@opdenakkervco.nl
Administratie 053-5722482 administratie@opdenakkervco.nl
 

Leerkrachten

Juf Dianne (gr. 1/2) 053-5722482 Zie kalender d.haase@opdenakkervco.nl
Juf Annelies (gr. 3/4) 053-5722482 Zie kalender a.dekok@opdenakkervco.nl
Juf Stephanie (gr. 3/4) 053-5722482 Zie kalender s.landoulsi@opdenakkervco.nl
Juf Veronique (gr. 7/8) 053-5722482 Zie kalender (site) v.verschoor@opdenakkervco.nl
Meester Cor (gr. 5/6) 053-5722482 053-5722459 c.fukkink@opdenakkervco.nl