Groep 1 en 2

Dit is groep 1/2

Zij krijgen les:

juf Joëlla (ma. en di.)

juf Rieke (wo. t/m vr.)

Keurmerk veilige school voor Op den Akker

Basisschool Op den Akker aan De Akker is donderdag onderscheiden met het keurmerk ‘Veilige school’ van de School & Innovatie Groep.

De basisschool, onderdeel van het VCO Oost-Nederland heeft in het najaar onderzoek gedaan naar het pestgedrag op de school. Daarvoor vullen alle leerlingen uit groep 5 tot en met 8 een vragenlijst in over pesten. In de vragenlijst staan vragen over waar er wordt gepest, hoeveel, op welke manier, maar ook wie er pest en hoe het op school wordt aangepakt.

Het certificaat ‘veilige school’ wordt enkel uitgereikt als maximaal vier procent van de leerlingen aangeeft gepest te worden. Op den Akker zat dit jaar zelfs op 0%! Het onderzoek moet jaarlijks uitgevoerd worden wil de school het keurmerk behouden.

Ontwikkelgesprekken

Dit jaar stopt onze school met de 10 minuten gesprekken!

Dit klink misschien een beetje raar voor een school die graag dichtbij de ouders en kinderen wil staan. Toch denken wij, door de traditionele ’10 minutengesprekken’over boord te zetten, onze ouders en kinderen meer bij het onderwijs te betrekken.

Drie keer per jaar vonden er bij ons de zogenaamde ’10 minuten gesprekken’ plaats. Vaak na het rapport kwamen alle ouders op een avond of middag op gesprek. Alles strak georganiseerd om de schema’s maar niet door de war te laten lopen. Echt een gesprek is er haast niet mogelijk, want de 10 minuten zijn zo om.

Dit jaar gaan we dit anders doen!

In de plaats van 30 gesprekken op een middag en/of avond willen we dit jaar liever elke dag één gesprek voeren. Het liefst met ouders en kind. Uw kind kan zelf een schat aan informatie geven over hoe het er voor staat, wat hij/zij moeilijk vindt en bij welke hulp hij/zij gebaat is. Deze hulp kan op school plaats vinden, maar misschien ook wel in de thuissituatie. Door om de 5 á 6 weken met ouders, kind en leerkracht om tafel te zitten, blijft iedereen betrokken. Daarnaast zal uw kind ook meer betrokken raken bij zijn eigen leerproces. Hij of zij is echter gesprekspartner.

Komend jaar zullen we met deze vorm van ‘voortgangsgesprekken’ gaan experimenteren. Gedurende het jaar zal er vast nog wel geschaafd gaan worden aan de vorm. Een enquête zal er na de tijd niet volgen. We zijn immer met grote regelmaat met elkaar in gesprek. Een mooie stap in onderwijs DICHTBIJ!