Betreft de vastgestelde notulen van de MR vergaderingen en de geplande vergaderingen:

Vergaderdata:

Zie schoolkalender.

Notulen:

De notulen worden, na vaststelling door de MR leden, op het digitale ouderportal “MijnSchool” onder Documenten gepubliceerd voor ouders. De notulen van de MR zijn daarnaast op te vragen bij de voorzitter van de MR. De data voor de MR vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.