Hierbij de vastgestelde notulen van de MR vergaderingen en de geplande vergaderingen:

Vergaderdata:

??

Notulen:

Verslag mr 11 september 2018