Op deze pagina willen we u graag informeren over een mogelijke doorontwikkeling van ons onderwijs

Identiteit

Afgelopen jaar zijn we met het team van onze school op zoek gegaan naar onze identiteit. Waar staan we voor, waar willen we met ons onderwijs naar toe en wat wordt er straks van onze kinderen gevraagd? Vanuit deze zoektocht zijn we terecht gekomen bij een voor ons pakkende slogan: ‘Dichtbij, met de wereld aan je voeten’ met daarbij de kernwaarden: Inspiratie, authenticiteit, vertrouwen en zelfredzaamheid. Meer hierover lees u onder het tabblad ‘Visie en missie’ 

O4NTO4NT

In de zoektocht naar een concrete uitwerking zijn we gestuit op het concept ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’, ook wel O4NT onderwijs genoemd. Dit type onderwijs wordt ook wel aangeduid met de term: Steve Jobsschool of Ipadschool.

De tien beloftes die een O4NT school naar kind en ouders maakt, spreken ons enorm aan en sluiten perfect aan bij onze visie en missie. De tien beloftes vindt u hier.

Informatie

Om u een beeld te geven van een O4NT/Steve Jobsschool te geven treft u hier een tweetal brochures. Deze brochures vindt u ook op onze informatietafel bij de hoofdingang van onze school.

Zo bouw je een Steve JobsSchool

De gang van zaken op de fysieke school.

Ook treft u veel informatie op de site: http://www.O4NT.nl

Tijdspad

Een mogelijke doorontwikkeling naar O4NT onderwijs is een grote veranderingen met gevolgen voor team, ouders, kinderen, gebouw, infrastructuur, etc. Een dergelijke beslissing vraagt daarom tijd, zorgvuldigheid en draagvlak. Hieronder geven we u inzicht in de genomen stappen en de nog te nemen stappen.

 

13maart 2015

 

Eerste heidag met team over identiteit

 

25 maart 2015

 

VCO studiedag met eerste kennismaking O4NT onderwijs

 

26 mei 2015

 

Tweede heidag met team over identiteit

 

8 juli 2015

 

Ouderavond opbrengsten heidagen en eerste keer informeel gesproken over O4NT als mogelijke invulling

 

13 januari 2016

 

Bezoek aan O4NT school ‘ De uitvinding’ in Enschede met team en afgevaardigden vanuit MR en OR

 

15 februari 2016

 

Gesprek met bestuur over O4NT projectplan.

 

2 maart 2016

 

Bezoek O4NT aan CBS Op den Akker: accent op gebouw en financiën.

 

14 maart 2016

 

Gesprek met bestuur ver projectplan O4NT: bestuur geeft akkoord

 

4 april 2016

 

Ouderavond O4NT onderwijs; beeld- en meningvormend

 

20 april 2016

 

Koffieochtend O4NT.

 

1 juni 2016 Start ouderpeiling

 

13 juni 2016 MR besluit positief over implementatie O4NT. Besluit vindt u hier.

 

Naast bovengenoemd tijdspad is O4NT met enige regelmaat onderwerp van gesprek geweest in team-, beleid, en MR vergaderingen.