Algemeen nieuws

 

Drie keer per jaar vonden er bij ons de zogenaamde ’10 minuten gesprekken’ plaats. Vaak na het rapport kwamen alle ouders op een avond of middag op gesprek. Alles strak georganiseerd om de schema’s maar niet door de war te laten lopen. Echt een gesprek is er haast niet mogelijk, want de 10 minuten zijn zo om.

In de plaats van 30 gesprekken op een middag en/of avond willen we dit jaar liever elke dag één gesprek voeren. Het liefst met ouders en kind. Uw kind kan zelf een schat aan informatie geven over hoe het er voor staat, wat hij/zij moeilijk vindt en bij welke hulp hij/zij gebaat is. Deze hulp kan op school plaats vinden, maar misschien ook wel in de thuissituatie. Door om de 5 á 6 weken met ouders, kind en leerkracht om tafel te zitten, blijft iedereen betrokken. Daarnaast zal uw kind ook meer betrokken raken bij zijn eigen leerproces. Hij of zij is echter gesprekspartner. Dit schooljaar zullen we met deze vorm van ‘voortgangsgesprekken’ gaan experimenteren. Een mooie stap in onderwijs DICHTBIJ!