De ouderraad behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders binnen de school en vertegenwoordigt de ouders naar het team en de mr. De ouderraad staat open voor vragen en suggesties van ouders. Wij zien de school als een omgeving waarin wij samen met alle betrokkenen (dus ook alle ouders) een veilige en zo goed mogelijke plaats creëren waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ouderraad bestaat uit 9 ouders. Wij streven ernaar om uit zoveel mogelijk klassen een ouder vertegenwoordigd te hebben. Wij vergaderen zo’n 6 keer per jaar en bij die vergaderingen is ook een lid van het team van leerkrachten aanwezig.
De ouderraad is verantwoordelijk voor en/of ondersteunt verschillende activiteiten zoals:

• Het ondersteunen van activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen
• Het organiseren van de avondvierdaagse
• Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse startavond, de warme truiendag en eindejaarsactiviteiten

Participatielijst

De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een lijst mee waarop u als ouder kunt aangeven bij welke activiteiten u zou willen participeren. Wij proberen zo veel mogelijk alle ouders te betrekken.
Wij voelen ons graag ondersteund door alle ouders. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of wilt u meer weten? De drempel is laag, dus vraag ons gerust of kom langs. Notulen van vergaderingen zijn eventueel op te vragen bij de secretaresse van de ouderraad.
Voorzitter van de ouderraad is Anneke Koekkoek, penningmeester is Loes Jalloh en secretaris Frederique Prins. Leden zijn: Sandra Screever, Lillijam Temmink, Martijn Tausch en Marije Herlaar.

e-mail: or@opdenakkervco.nl

Ouderbijdrage

Van de ouders van kinderen die onze school bezoeken wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage van € 32,00 (2015) wordt gebruikt om “wat extra’s” te kunnen doen voor de kinderen die de school bezoeken.

U moet dan denken aan een Sinterklaascadeautje, een bijdrage aan les- of spelmateriaal, kosten van de avondvierdaagse en onze activiteiten. Het gaat strikt genomen om vrijwillige bijdragen van de ouders. Wel zal de ouderraad steeds een dringend beroep tot betaling op u doen, want zonder deze inkomsten zijn de activiteiten van de ouderraad in de praktijk onmogelijk. De ouderraad zal jaarlijks verantwoorden wat met de gelden is gedaan. Indien u de gevraagde bijdrage niet kunt betalen, dan is in overleg met de directie van de school altijd een oplossing te vinden. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, hanteren we de volgende regel: Voor kinderen die voor 31 december op school komen betaalt u de volledige ouderbijdrage. Voor de kinderen die na 31 december op school komen hoeft u pas in het volgende schooljaar te betalen.