Per 1 augustus 2014 treedt de wet ‘passend onderwijs’ in werking. Deze wet stelt dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Binnen deze wet wordt meer het accent  gelegd op wat kinderen nodig hebben (onderwijsbehoefte) en minderen op het medisch labelen (ADHA, PDDNOS, NLD, dyslexie, etc.).

Binnen onze school zijn we hier op voorbereid doordat een groot deel van het team geschoold is in het omgaan met dergelijke onderwijsbehoeften. Daarnaast zijn we gaan werken met een systeem waarin we de onderwijsbehoeften per leerling vast leggen en systematisch evalueren en eventueel bijstellen.

Daarnaast hebben we samen met de MR een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin we aangeven waar de mogelijkheden en de grenzen liggen van onze zorg.

Meer informatie kun u vinden op deze ouderkaart, of op de website www.passendonderwijs.nl