AlieEven voorstellen
Mijn naam is Alie van der Weide. Ik werk al een heel aantal jaren met veel plezier op bassischool Op den Akker. Dat doe ik vier dagen per week.

Mijn werkzaamheden binnen de school
IB
Maandag ben ik zoveel mogelijk bezig met mijn taken als intern begeleidster. Als IB’er ben je bezig met onderwijs in allerlei vormen. Zo denk ik mee in het zorgbeleid van de school, gericht op kinderen die meer begeleiding nodig hebben. Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een passend hulpaanbod voor het kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen op zijn/haar niveau. Ook onderhoud ik contacten met externen rondom de zorg voor de leerlingen.

Groeigroep
De groeigroep is een groep van kinderen die meer uitdaging nodig heeft. Op dinsdag, één keer in de twee weken, komt deze groep bij elkaar om samen te werken. De kinderen werken veel in projectvorm, stellen zichzelf onderzoeksvragen en gaan op zoek naar antwoorden. Aan het eind van een project vertellen ze elkaar wat ze geleerd hebben.

Opleiden in de school
Onze school is een opleidingsschool. Op donderdag en vrijdag begeleid ik studenten van de Pabo die bij ons komen stagelopen. Ik bezoek de lessen van de studenten en laat ze op hun eigen lessen reflecteren. Daarnaast is er ook een ontwerpatelier. Hier ga ik samen met de studenten aan de slag met onderwerpen die dichtbij de praktijk staan; op welke manier praat ik voor en met de groep, intervisie, handelingsgericht werken enzovoorts. Opleiden in de school doe ik ook voor de Meester Snelschool in Losser en de Zevenster in Enschede, beide scholen van het VCO.

Over mijzelf
Ik woon samen met mijn man in Haaksbergen. Wij hebben twee kinderen die inmiddels volwassen zijn en niet meer thuis wonen. In mijn vrije tijd lees ik graag, wandel ik veel en werk ik in de tuin.