Algemeen nieuws

We werken de komende weken in de hele school aan het thema: Op reis.
Daarmee sluiten we aan bij het thema van de Kinderboekenweek