Hieronder treft u het vakantierooster voor 2017-2018. Het is niet mogelijk buiten deze periodes op vakantie te gaan. De school mag binnen zeer strikte richtlijnen verlof verlenen. Meer informatie hierover treft u hier.

LET OP: Binnen de gemeente Haaksbergen gaan we in een aantal gevallen met regio noord mee en in een aantal gevallen met regio midden.

VAKANTIE PERIODE
Herfstvakantie 21.10.2017 – 29.10.2017
Kerstvakantie 23.12.2017 – 07.01.2018
Voorjaarvakantie 24.02.2018 – 04.03.2018
Pasen 02.04.2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28.o4.2018 – 09.05.2018
Hemelvaartsdag + vrijdag 10.05-2018 – 11-05.2018
Pinksteren 21.05.2018
 Zomervakantie  14.07.2018 – 26-08-2018
overige vrije dagen zie kalender / schoolbrief

 

Dit is het vakantierooster vastgesteld door alle MR-en in heel Haaksbergen. Het vakantierooster kan voor onze school nog uitgebreid worden met eventueel ‘goede vrijdag’ of een aantal lesvrije dagen. Deze aanvullingen zullen vlak voor de zomervakantie  2017 bekend worden.