Hieronder treft u het vakantierooster voor 2019-2020. Het is niet mogelijk buiten deze periodes op vakantie te gaan. De school mag binnen zeer strikte richtlijnen verlof verlenen. Meer informatie hierover treft u hier.

LET OP: Binnen de gemeente Haaksbergen gaan we in een aantal gevallen met regio noord mee en in een aantal gevallen met regio midden.

VAKANTIE PERIODE
Herfstvakantie 19.10.2019 – 27.10.2019
Kerstvakantie 21.12.2019 – 05.01.2020
Voorjaarvakantie 22.02.2020 – 01.03.2020 (LET OP, WIJKT AF)
Pasen 10.04.2018 – 13.04.2020
Meivakantie 25.04.2020 – 08.05.2020
Hemelvaartsdag + vrijdag 21.05-2020 – 22-05.2020
Pinksteren 01.06.2020
Zomervakantie 11.07.2020 – 23-08-2020 (LET OP, WIJKT AF)
overige vrije dagen zie kalender / schoolbrief

 

Dit is het vakantierooster vastgesteld door alle MR-en in heel Haaksbergen. Het vakantierooster kan voor onze school nog uitgebreid worden met eventueel ‘goede vrijdag’ of een aantal lesvrije dagen. Deze aanvullingen zullen vlak voor de zomervakantie  2019 bekend worden.