Algemeen nieuws

Op onze school gaan alle kinderen vijf dagen per week naar school van 08.20 uur tot 14.00 uur. Dit brengt rust, structuur en continuïteit binnen de school.

Sinds augustus 2014 hebben wij op school het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model ingevoerd. Hiermee zijn alle dagen hetzelfde, van maandag tot en met de vrijdag. Dit geeft de kinderen structuur. Vragen als ‘hebben we vandaag een hele dag?’ zijn bij ons dus verleden tijd.

De oorsprong voor deze verandering lag in het feit dat op de ‘topdagen’ (maandag, dinsdag en donderdag) meer dan 65% van de leerlingen tussen de middag al niet meer naar huis ging. De kinderen die tussen de middag nog wel naar huis gingen werden grotendeels thuis opgevangen door de oppas, opa’s en oma’s, etc

Voor de kinderen biedt het nieuwe rooster rust, structuur en continuïteit. Niet alleen omdat alle dagen hetzelfde zijn, maar ook zeker omdat ze de hele dag onder leiding staan van leerkrachten. Hiermee is de pedagogische aanpak gewaarborgd en kunnen we spreken van een waardevolle doorgaande lijn op dit gebied.

Rond de lunchtijd dekken alle kinderen hun eigen tafel. Hiervoor nemen ze een theedoek mee van huis waarna de kinderen in alle rust samen lunchen. Na de lunch gaan de kinderen net als anders lekker naar buiten om rond 12.30 uur weer terug te gaan naar de klas.

In de organisatie van de roosters hebben we rekening gehouden met de concentratiespanne van de leerlingen. Zo zijn de primaire vakken vooral op de ochtend gepland en is er ‘s middags ruimte voor creatief, gym, drama en dans.