Wie zijn wij?

Wij zijn CBS Op den Akker, een bijzondere basisschool in Haaksbergen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze school is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en de sfeer die heerst op school.

Het is ons doel om onze leerlingen cognitief, cultureel en sociaal te ontwikkelen, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Belofte

Het team van CBS Op den Akker heeft zichzelf de volgende belofte gesteld:

Dichtbij, met de wereld aan je voeten!

‘Dichtbij’ staat voor de relatie die we met elkaar willen opbouwen. Je bent op school om te leren en dat zal je je hele leven blijven doen. Overal in je leven zal je andere mensen tegenkomen met wie je samen werkt, samen speelt of samen leeft. ‘Dichtbij’ kan letterlijk dichtbij zijn maar kan ook een gevoel van warmte en aandacht voor elkaar uitdrukken.

Op den Akker is een kleinschalige, veilige en laagdrempelige school met oog voor elkaar. Vanuit onze belofte werken we nauw samen met ouders en kind aan de ontwikkeling en groei van de kinderen.

 ‘Dichtbij’ staat voor toegankelijk, knus, open, ons kent ons, laagdrempelig, betrokken, begrip, samen, zorgzaam, verantwoordelijk, vertrouwd, verbinding, op je gemak, jezelf zijn, klein, veiligheid, werken vanuit het hart en echtheid.

‘Met de wereld aan je voeten.’

Uw kind zal straks van betekenis zijn in onze wereld. Daarom moet het onderwijs ook van betekenis zijn. We stimuleren kinderen eigen keuzes te maken en dagen ze uit eigen talenten te ontwikkelen. Samen op reis om wijs te worden. Onderwijs met een directe link naar de wereld en de gebeurtenissen om ons heen. Woorden als verwondering, onderzoeken, doorzetten, duurzaamheid zijn hierin belangrijk.

‘Met de wereld aan je voeten’ staat voor verwonderen, onbegrensd, bagage, wereldwijs, (creatief, muzikaal, drama, dans), zelfstandig, durf, lef, vertrouwen, jezelf durven uiten, bruikleen, verantwoordelijk, bewustzijn, ontdekkingsreis van talenten je persoonlijk ‘ik’, avontuur, positief denken in kansen, ‘aan de tekentafel’ (je hebt de eigen regie), verbinding, verantwoordelijkheid, weerbaarheid, zone van invloed, dichtbij en bereikbaar, duurzaam, zuinig op de wereld.

Waar staan wij voor

Kernwaarden geven aan waar je voor staat en wat voor jou belangrijk is. Ze vormen een richtlijn voor je eigen handelen én voor je oordeel over het handelen om je heen.

De kernwaarden die de basis vormen voor ons onderwijs en ons gedrag zijn:

Authenticiteit

  • ik laat de ander in zijn/haar waarde.
  • ik erken & benoem de talenten van de ander en leer van en met de ander.

Vertrouwen

  • ik luister en geef ruimte voor feedback.
  • ik stimuleer het zelfvertrouwen en een gelukkig mens te zijn.

Zelfredzaamheid

  • ik stimuleer de ander tot het maken van eigen keuzes.
  • Ik mag fouten maken

Inspiratie

  • ik ben open, nieuwsgierig, eerlijk.
  • ik laat los en zoek mijn eigen avontuurlijke leeromgeving